Най-нови публикации

Болезнената амбициозност не е 100% формула за успех

Болезнената амбициозност не е 100% формула за успех

По повод публикация в LinkedIn, в която с израз на висока компетентност се обсъждаше темата за това, че децата трябва от малки да се отглеждат като спартанци, за да бъдат успешни предприемачи и бизнесмени ме накара да изразя мнение по този въпрос. До известна степен съм съгласен с твърденията, че е добре от малки да бъдем самостоятелни, но ако погледнем тази логика по-екстремно то би трябвало всички . . .

Основни сведения за екранолетите

Основни сведения за екранолетите

Историята на екранолетите реално започва от хидросамолетите и апаратите на въздушна възглавница. Финландският инженер Томас Каарио е прието да се счита за пионер в екранолетостроенето. Първите апарати, създавани между 30 и 50 години на 20 век, са строени на базата на експериментални данни. Изпитанията им изявяват основните проблеми на полета – неблагоприятни особености на надлъжната устойчивост и свързаната с това специфичност на управлението.

Вертикално излитащи апарати

Вертикално излитащи апарати

Хеликоптерът е летателен апарат, при който подемната сила и теглителната сила се създават от едно или повече носещи витла. Носещото витло представлява система от въртящи се лопати, всяка от които може да се разглежда като крило с голямо удължение и специфичен крилен профил. Формата на лопатите в план може да бъде правоъгълна, но по-често е със слабо стеснение към края.

Двигатели и въздушни витла

Двигатели и въздушни витла

По своята физическа природа теглителната сила е повърхностна сила. В основата на създаването и лежи реактивният принцип. Като вектор тя се характеризира от големина и посока на действие. Големината зависи от масата и скоростта на изтичащите от соплото газове (за газотурбинни двигатели) или масата и скоростта на въздушния поток отхвърлян от въздушното витло в обратна посока на полета.

Основни понятия в динамиката на полета

Основни понятия в динамиката на полета

Динамиката на полета е раздел от механиката, в която се изучава движението на летателния апарат под въздействието на силите и моментите, които действат на него. По методически причини първо се разглежда движението на летателния апарат в пространството като материална точка (център на тежестта), в която са приложени всички сили.

Способи за подобряване на аеродинамичните характеристики на самолета

Способи за подобряване на аеродинамичните характеристики на самолета

Самолетът се проектира за определена работа (превоз на пътници, товари, специфични задачи на военната авиация). На полетните режими, при които се осъществява тази дейност, протича по-голяма част от експлоатацията и ефективността на самолета като машина там следва да бъде най-висока.

Компоненти на пълната аеродинамична сила. Аеродинамичен фокус и център на налягане

Компоненти на пълната аеродинамична сила. Аеродинамичен фокус и център на налягане

Аеродинамичните сили по частите на самолета са повърхностни сили. Те възникват на всички части, които се обтичат и в зависимост от предназначението на частите служат за различни цели. Така например, крилото създава около 90% от подемната сила.

Аеродинамични сили

Аеродинамични сили

Думата аеродинамика се състои от две гръцки думи „аер“ – въздух и „динамис“ – сила. Науката аеродинамика разкрива физическата природа и закономерностите в изменението на външните сили, действащи на летателните апарати при движението им в атмосферния въздух. Като наука аеродинамиката се е развивала в две направления: експериментална и теоретична.

Основи на аеродинамичния полет

Основи на аеродинамичния полет

Тайните на аеродинамичния полет векове наред са вълнували всички, които са наблюдавали дори само полета на птиците. Предлаганият кратък обзор от теми има за цел да запознае любителите на авиацията с аеродинамичната основа на полета. В тази област има много прекрасни книги, а днес от интернет може да се прочете всичко.

Атмосфера

Атмосфера

Атмосферата е въздушната обвивка на Земята. Съставът на атмосферата е практически постоянен до височина 100 km и представлява физическа смес от следните газове (в проценти от обема): 78.09% азот, 20.95% кислород, 0.93% аргон, 0.03% въглероден двуокис и под 0.01% други газове (неон, криптон, хелий, водород, ксенон, озон и радон).

Софтуер за автосервиз

Софтуер за автосервиз

Идеята за създаване на изцяло нова версия произлиза от необходимостта за връзка между сервизния и складовия софтуер. До сега съществуваше такава връзка, но тя е достъпна и възможна само със старата версия на складовата програма GVStore.