|

Налягане на течности и газове

Налягане на течности и газове (6-ти клас)

Ние учихме за налягане на течности по физика и после решавахме задачи. Питали ли сте се защо когато пробием три отвора в едно шише най-долу струята е най-силна а колкото по-горе е другия отвор толкова по слаба е струята. Представете си водата на слоеве. Всеки слой тежи и затова натиска по-долния, а колкото по-надолу е слоят толкова по голяма е тежестта, съответно и налягането. Отдолу е най-притиснатият, там налягането е най-голямо и изтича най-силно по-нагоре няма такова налягане и не изтича толкова бързо.

Налягане на течности и газове

Налягането на водата също има свойството да се разпространява във всички посоки (налягането може да притиска от всички страни) Аз много обичам да уча физика, а това е любимият ми предмет. Последният път получих 6 защото отговорих на следните въпроси правилно:

  1. Защо балоните под водата са кръгли?
  2. Защо когато балоните се издигат към повърхността се разширяват?

Важно: Ако сте взели урока за налягане на течности единствено тогава ще го разберете.


Отговор

  1. Налягането на водата има свойството да се разпространява във всички посоки, затова притискайки въздуха от всички встрани с едно и също налягане той оформя кръгло прозрачно пространство.
  2. Когато балоните се издигат налягането става все по-малко и по-малко. Затова въздухът в тях се разширява и те се уголемяват.
Налягане на течности и газове