||

Вертикално излитащи апарати

Вертикално излитащи апарати

Седмата тема е посветена на летателните апарати с вертикално излитане и кацане. Има информация за хеликоптерите, мултикоптерите и особеностите на тяхното управление, както и за нови летателни апарати с вертикално излитане.

Хеликоптерът е летателен апарат, при който подемната сила и теглителната сила се създават от едно или повече носещи витла. Носещото витло представлява система от въртящи се лопати, всяка от които може да се разглежда като крило с голямо удължение и специфичен крилен профил. Формата на лопатите в план може да бъде правоъгълна, но по-често е със слабо стеснение към края. При въртенето всяка лопата създава аеродинамични сили. Сумарно силите от всичките лопати образуват аеродинамичната сила на носещия „витлов диск“. По подобие на крилото аеродинамичната сила на лопатите се разлага на подемна сила и съпротивление. Сумата от подемните сили на лопатите образува теглителната (обща подемна) сила на носещата система, която преодолява силата на теглото и позволява хеликоптерът да лети вертикално. Сумарното съпротивление на въртящите се лопати трябва да бъде преодолявано от двигателната система на хеликоптера. Чрез промяна на наклона на „витловия диск“ се променя направлението на действие на теглещата компонентата на „витловия диск“, която е перпендикулярна на плоскостта на въртене и с това хеликоптерът може да се управлява.

Сродни на хеликоптера са автожирите. При автожира попътната сила се създава от самолетно витло, а енергията за въртене на носещото витло се взима от насрещния поток. Затова автожирът не може да излита вертикално, а е необходимо да се засили по пистата.

Основният принцип, по който се класифицират хеликоптерите е по броя на носещите витла (НВ) и тяхното разположение. По този признак хеликоптерите се подразделят на едновитлови, двувитлови с напречна и надлъжна схема и със съосна двувитлова схема. При едновитловите хеликоптери има, освен носещо витло, но и опашно. Опашното е нужно за преодоляване на реактивния момент на носещото витло, който се стреми да завърти хеликоптера в посока обратна на въртенето на НВ. Опашното витло се задвижва от основния двигател чрез редуктор и трансмисия по опашната греда. На безпилотните модели за задвижване на опашното витло се използват отделни двигатели (обикновено електрически). Едновитловите хеликоптери са най-разпространени, с проста и надеждна конструкция, висока транспортна ефективност.

. . .

Вижте цялата Тема 7 – Вертикално излитащи апарати


Литература по темата

  1. Данилов В.А.,В.М.Занько, Н.П.Калинин, А.И.Кривко Вертолет Ми-8МТВ, изд.”Транспорт”, Москва, 1995г.
  2. Дмитриев И.С., С.Ю. Есаулов Системы управления едновинтовых вертолетов, изд. ”Машиностроение”, Москва 1975г.
  3. Интернет

Димитър В. Йорданов